Prevádzka portálu bola ukončená

Vďaka za Vašu podporu počas desiatich rokov našej existencie. Bolo nám cťou byť súčasťou vzniknutej komunity.
— Tím Smartmobil.sk

V prípade technických otázok týkajúcich sa fóra alebo webu píšte na smartmobil.sk@gmail.com. Prosím neobracajte sa na nás s problémami ohľadom Vašich mobilných zariadení, nebudeme na ne reagovať. Môžete nás pozdraviť na našom facebooku.

This site has been discontinued

Thank you for your support for the ten years of our existence. We were honored to be a part of the community.
— Smartmobil.sk team

In case of technical inquiries regarding the forums or the website please contact us via email at smartmobil.sk@gmail.com. Please note we won't respond to emails asking for a help with your mobile devices. Feel free to say hi on our facebook page.